Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thép Vạn Thành.
Xem chi tiết